Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Trái dưa leo dùng để quay tay thay vì nấu ăn