Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bím em chơi vậy thì nó phê vcl